קורס מסע בתולדות התודעה

מבט חדש וייחודי על צמתים מרכזיות בתולדות התודעה האנושית.

לרכישת הקלטות הקורס שהתקיים בזום (360 ש"ח): ענבל 0528900179/ naveh.d@gmail.com קישור לתשלום בביט

בשלב זה לא מתוכננים קורסים נוספים עד מאי 22 .

שבעה מפגשים בהם נשזרים זה בזה הנושאים הבאים:
• על שפה, ראשית התרבות וסולידאריות נשית.
• היבטים מרתקים באנתרופולוגיה של הווסת.
• בין מילים לברית מילה: חידת ברית המילה.
• ראשית הדומיננטיות הגברית.
כיצד לקטים-ציידים תופסים ומבינים צמחים ובעלי-חיים; ואיך כל זה קשור לרובד המיידי
של המציאות
?
• שינויים בדרכי תפיסת הסביבה עם המעבר לחיים חקלאיים.
• מבט אנתרופולוגי-פילוסופי על טכנולוגיה והבנה טכנולוגית של העולם בעשרת
אלפי השנים האחרונות.
• חידת יריחו הפרהיסטורית.
• על תודעה, התחלקות ובעלות: תולדות ההתחלקות מראשית האנושות ועד לאפליקציות
שבבסיס כלכלת השיתוף החדשה. מה ניתן ללמוד מלקטים-ציידים על אזרחות דיגיטלית
מוצלחת
בעתיד?

חלק מרכזי מהסדרה ייוחד לגילויים מרתקים ממחקר התודעה של דניאל בקרב לקטים-
ציידים בדרום הודו. התכנים בסדרה זו שונים מתכני הסדרה שעסקה במאגיה, שמאניזם
ומצבי תודעה אחדותיים.

לרכישת הקלטות הקורס (360 ש"ח): ענבל 0528900179/ naveh.d@gmail.com
קישור לתשלום בביט (אפשר גם בפייבוקס או העברה בנקאית)